uwolnij się od
zarazków i patogenów
Ozonowanie to metoda która całkowicie niszczy wirusy, bakterie,
pierwotniaki, roztocza, alergeny, pleśnie, grzyby i nieprzyjemne zapachy.
CZYSTOŚĆ, ŚWIEŻOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO "O3 be free"
Polecamy

Zabezpieczanie przed szkodnikami zgodnie z HACCP...: www.termit24h.pl

Od grudnia 2006 każdy kto produkuje i wprowadza do obrotu żywność musi posiadać sprawnie działający system HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

ozonowanie w przedszkolach i żłobkach

Każda osoba bez wyjątku posiada styczność ze środowiskiem naturalnym, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społecznego, rodzaju wykonywanej pracy czy wszelkich innych, różnicujących kryteriów. W związku z powyższym również każdy jest narażony na oddziaływanie szkodliwych mikroorganizmów, bakterii, wirusów, grzybów, pleśni, substancji chorobotwórczych pochodzenia organicznego. Występują one bowiem wszędzie, w naszych domach, samochodach, miejscu pracy, infrastrukturze użyteczności publicznej, itp. Ich liczba, natężenie oraz wielkość ryzyka zależy od kilku zasadniczych kryteriów, spośród których jednym z najważniejszych jest zagęszczenie populacji. Szczególnie newralgicznymi miejsca są żłobka i przedszkola. Z racji faktu, że są to pomieszczenia zamknięte, w których przebywa bardzo dużo osób (szczególnie dzieci), mamy do czynienia ze środowiskiem bardzo sprzyjającym do rozwoju wszelkich mikroorganizmów. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na fakt wystąpienia dodatkowych czynników ryzyka, jak zalegające pożywienie, brak higieny indywidualnej, kumulacja chorób przenoszonych przez najmłodszych, to mamy wówczas do czynienia z mikrośrodowiskiem cechującym się dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka.

Wobec powyższej sytuacji najoczywistszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie dezynfekcji, która polega na zneutralizowaniu drobnoustrojów, bakterii, wirusów oraz form przetrwalnikowych. W procesie odkażania stosuje się następujące metody: fizyczne, chemiczne oraz termiczno – chemiczne. Ostatnia spośród wymienionych metod stanowi specjalność naszego przedsiębiorstwa. Podczas długoletniej działalności nasza firma współpracowała z wieloma placówkami edukacyjnymi oraz szkolno – wychowawczymi. Dla bardzo wielu spośród tych podmiotów metoda ozonowania stanowiła przysłowiową „ostatnią deskę ratunku”. Należy w sposób stanowczy podkreślić, że ten sposób jest najlepszy, czyli odznacza się bardzo wysokim poziomem skuteczności oraz uniwersalnością.

Wykonywane przez nas ozonowanie jest w pełni bezpieczne – monitorujemy proces przez cały czas jego trwania.

Kontrolujemy wartość ozonu miernikiem w celu zagwarantowania optymalnego stężenia. Po zakończonym działaniu, sprawdzamy czy pozostawione stężenie ozonu jest bezpieczne.